Profil

  • At tilbyde en undervisning som bygger på en kristen grundholdning.
  • At bibringe eleverne nyttige kundskaber og færdigheder - med vægt på en høj faglig kvalitet.
  • At medvirke til at udvikle positive og videbegærlige mennesker med livsmod og respekt for livet.